gemenskap, trygghet, glädje

Likabehandlingsplan 2019/20

Sjögläntan är ett familjedaghem som arbetar med barn i åldrarna 1-6 år gammal.

Min vision
I min verksamhet har alla barn rätt att känna sig trygga, alla barn har rätt att känna gemenskap. Det spelar ingen roll vilken religion du tillhör, vilket kön du har eller vad du har för bakgrund.  Alla människor har rött att vara den person dom vill. Detta dokument ska ge ett dagligt stöd i min verksamhet så att alla vi vuxna, föräldrar samt dagbarnvårdare ska jobba mot samma mål. Att varje individ ska få vara den dom vill!!

Barnens deltagande
I min grupp diskuterar vi ofta, samt gör olika lekar där vi tränar på att vara en bra kompis, vi jobbar mycket efter olika bildkort på barn som visar olika uttryck och känslor där barnen ska försöka lista ut vad barnet på kortet känner. Vi skriver ned tillsammans vilka regler som gäller hos oss. Har man gjort något dumt, hur säger man förlåt på ett bra sätt exempelvis.

Föräldrar
Får ta del utav våra arbetssätt och vad vi har för mål och riktlinjer för barnen på utvecklingssamtalen och föräldramöten som hålls en gång per termin. När föräldrarna hämtar barnen på eftermiddagen så brukar jag gå igenom hur dagen har varit, har det hänt något speciellt.
Föräldrarna som har sina barn hos oss har en ganska bra insyn av sina barns verksamhet dagligen.

Dagbarnvårdarna
Vi har regelbundna möten där vi diskuterar våra arbetssätt samt nya arbetssätt, olika övningar vi ska göra med alla barn när vi träffas. Har det hänt något mindre bra i någon av våra grupper så tas det alltid upp när vi ses, vi diskuterar det och försöker få till en förbättring.

Rutiner vid kränkning
I min verksamhet har jag nolltolerans mot kränkningar samt trakasserier. Eftersom vi är en liten grupp så har jag bra koll över alla barnen när dom leker. Jag försöker att se alla barnen så mycket som jag bara kan. Jag vill visa att jag alltid finns där för dom utifall det har hänt något eller så kanske dom bara vill prata.

Skulle det mot förmodan vara så att ett barn skulle känna sig kränkt när han/hon är hos mig så ser jag det som något väldigt allvarligt. Jag tar först upp det med föräldrarna, samt barnen som har varit inblandad. Jag försöker prata och jobba med dom barnen ännu mer om exempel hur man är en bra kompis. Vi jobbar alltid mot ”snällare barn” som respekterar varandra samt oss vuxna.

Jag har tystnadsplikt gentemot er föräldrar så är det något som ni tar upp som handlar om barnet så stannar det mellan oss. Alla föräldrar har godkänt att barnen får vara med på bild på hemsidan.

/ Mathilda Nilsson